גני טל אשדוד

פרויקט בביצוע של אופק שלי  עבור קבוצת גני טל

הכולל 162 י"ח דיור , מוסדות חינוך ,מרכז מסחרי וחניון תת קרקעי
גני טל