מנהלת המגורים של צה"ל

מנהלת המגורים של צה"ל באור עקיבא

במסגרת הפרויקט ייבנו כ-136 יח"ד ב-35 מבנים, עבור מנהלת המגורים של צה"ל 

מנהלת המגורים של צה"ל